OK110

Təkər sayı: 1
Sıralamaq:

Qiymət aralığı

Ölçülər

Yük indeksi

Sürət simvolu

PR

Xüsusiyyətlər

LASSA OK110

LASSA OK110

Yük altında yüksək davamlılıq
Mərkəzdəki düz və çiyinlərdəki dişli quruluşu sayəsində təkərlər həm uzun ömür, həm də yumşaq səthlərdə dartma qabiliyyətini təmin edir. Bundan əlavə, təkərin strukturunda olan güclü neylon kordonlar sayəsində yük altında davamlıdır.

Yükə davamlılıq
Təkərin naxışlı çiyin yivləri kir və palçıqlı yerdə OK110'' çəkmə qabiliyyəti verir

Yumşaq döşəmələr üçün uyğundur
V-şəkilli yiv həndəsəsi ilə daşsızdır

Güclü neylon kordon quruluşu ilə yük altında dayanıqlı və uzunömürlüdür